Årsregnskab for anpartsselskaber

Årsregnskab for anpartsselskaber kan være en irriterende opgave at skulle igennem – overvej at outsource det, så I kan koncentrere jer om det, I brænder for.

Har du lige startet dit eget anpartsselskab, er du nok blevet mødt med en masse nye regler. Det kan godt være at et anpartsselskab ikke adskiller sig særligt meget for enkeltmandsvirksomheder, når det kommer til den daglige drift, men du vil hurtigt opdage at du er underlagt langt flere krav og lovgivninger.

Som stifter af et anpartsselskab er du garanteret udmærket klar over at tid er penge, hvilket vi hos Ajour Regnskab, er helt enige i. Derfor har vi specialiseret os i udarbejdelse af årsregnskaber til anpartsselskaber, så du kan bruge din dyrebare tid på at tilfredsstille dine kunder, mens vi ordner finanserne.

Der er krav om, at alle anpartsselskaber skal indberette deres årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som derefter vil offentliggøre dit regnskab.

Det betyder altså at dine samarbejdspartnere, kunder etc. nemt kan få indblik i driften af din virksomhed.

Af denne betydningsbærende årsag, anbefaler vi at du får hjælp til udarbejdelse af årsregnskabet, således at det overholder alle kravene, og ser professionelt ud.

Årsregnskabet har to primære funktioner:

 1. At vise, hvordan din virksomheds midler er blevet brugt i årets løb
 2. At vise din virksomheds økonomiske situation
Ring til Ajour Regnskab for hjælp til bogføring
Ring og
hør mere
Har jeg fanget din interesse
21 46 22 44
Ring til Ajour Regnskab for hjælp til bogføring
Har jeg fanget din interesse?
21 46 22 44

Kravene til årsregnskab for anpartsselskaber

Et årsregnskab for anpartsselskaber har bestemte krav, der er vigtige at imødekomme

Årsregnskabet skal indsendes som en årsrapport og skal indeholde følgende:

 • Årsregnskabet
  • Resultatopgørelse
  • Balance
  • Eventuelle noter
 • En ledelsespåtegning, og en evt. revisor påtegning
 • En beskrivelse af virksomhedens væsentlige aktiviteter og evt. en ledelsesberetning

Resultatopgørelsen skal vise din virksomheds indtægter og udgifter. Har din virksomhed haft over- eller underskud?

Balancen er med til at vise værdien af din virksomhed. Hvad du ejer og skylder væk på tidspunktet for opgørelsen.

Hvis du har brug for at vide noget om, hvordan man laver årsregnskab for enkeltmandsvirksomhed, så klik her.

Ledelsespåtegningen er egentlig blot en underskrift fra ledelsen, der betyder at de tager ansvaret for at rapporten bliver udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen.

Vælger du at få en revisor til at føre tilsyn med rapporten, vil du stadig have det fulde ansvar for at årsrapporten er fyldestgørende.

Årsrapporten skal afsluttes og indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter årsregnskabets afslutning.

Årsrapporten skal indsendes digitalt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via et program kaldet Regnskab 2.0 – enten i PDF og XBRL.

Regnskab 2.0 er styrelsens eget program, og vi anbefaler at bruge dette, da du ellers skal bruge tid på at ansøge om anden indberetning.

Læs mere om indberetning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen her

Betingelser for at fravælge af revision

Som ejer eller medstifter af et anpartsselskab har du ret til at fravælge revision, hvis din virksomhed overholder en række betingelser.

Ved en revision vil der blive ført tilsyn med din årsrapport af en revisor, for at sikre at det overholder alle krav og lovgivninger.

Du har mulighed for at fravælge revision, hvis din virksomhed i to regnskabsår ikke overskrider to af følgende størrelser.

 • En balance på 4. mio kr.
 • En nettoomsætning på 8. mio kr.
 • Et gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede på 12 personer i løbet af regnskabsåret

Kontakt os i dag

så kan vi tag en uforpligtende snak

Ajour Regnskab

Havehusene 64, 2670 Greve